Årbok for Senja 2016

kr 100

Årbok for Senja.

Kategori:

Beskrivelse

Årbok for Senja 2016, den 45. årgangen, er klar for salg nå.
Årets bok er svært allsidig, og inneholder artikler og fortellinger av historisk karakter fra såvel eldre som nyere tid.
For første gang får vi historia om Anton Nilsen, unggutten fra Bjarkøy som fartet verden rundt før han hamnet som væreier på Hallvarsøy. På den lange reisa var han innom såvel «perlehandel» i Amazonas, som en lukrativ geskjeft i Australia som er en av de mørkeste kapitlene i vestens historie på kontinentet.

Iår slipper vi til prost Holmboes på Tranøya sin versjon av livet på øya, ført i pennen av Louise Holmboe. Vi får også høre om unggutten Eilert fra Dyrøy som på tross av sin vanskelige start i livet endte på Bogstad, Væckerø og Jarlsberg gods.

Inge Arnesen fortsetter sine meget interessante tolkninger av stadnamn rundt Senja, iår er det naturnamn på Nordvest-Senja han har tatt for seg.
Kjetil Renland forteller om Torgeir Renlands allsidige liv, Aud Gjengedal Pedersen om Ingebrigt Pedersen Botten, Terje Meyer Nilsen om gården Huselva på Nord-Senja, Reidar etterlot seg flere fortellinger fra Medfjordvær, Maldevin Hansen forteller om sævel sykeskyss i høststorm som marinefartøyet «Molde»s forlis i Sandsvika.

Lill-Karin Elvestad tar for seg gamle klær, og vi fortsetter med godbiter fra Trond Dragøys livsverk om Nord-Norske dialektord.
Et lite nevnt drama på Lopphavet der m/s «Senjagutten» gjorde en stor og farlig innsats blir beskrevet av Eldar Stokmo, og Rina Skoglund forteller om sin egen «Ei helt alminnelig bestemor».
Vi finner dikt av Ronny Trælvik og Kato Løvstad, og mange mindre fortellinger fra tidligere tider, samt at gamle værmerker også har fått sin plass.

Håkjerringa har fått ny oppmerksomhet, og vi bringer sogneprest Elling Rostedts grundige artikkel om Håkjerringfiske på slutten 1700-tallet.

Redaktør er som i de siste år Helge N Nilssen. Med seg i redaksjonen har han Jann-Oskar Granheim, som også har ansvaret for layouten.

Du liker kanskje også…