Årbok for Senja

Årbok for Senja kom ut for første gang i 1972. Det var skolemannen, forfatteren og historikeren Hans Kr Eriksen som hadde idèen til ei lokalhistorisk årbok som var beregnet på en bredere leserkrets enn det man tidligere hadde forbundet med historiske årbøker.
Han var årboka første redaktør, og var det i svært mange år.
I årene etter at Årbok for Senja så dagens lys, dukket det opp fleire lokalhistoriske årbøker basert på samme tankegang. Men mange kaller fortsatt Årbok for Senja for «årbøkenes mor».
Bortsett fra to dobbeltnummer, har Årbok for Senja kommet ut hvert år siden starten.
Formatet har endret seg i pakt med utviklinga innen trykkeribransjen. Innholdet har variert gjennom årene, – men Senja og distriktet rundt øya har alltid vært hovedtemaet.

Årbok for Senja eies og gis ut av Senja Historielag.

Kontakt oss

Vi elsker mail